U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Algemene Leden Vergadering (ALV)

 

De ALV 2018-2019 is op donderdag 27 juni 2019, aanvang 20 uur. De locatie is nog niet bekend (mogelijk hetzelfde als vorig jaar: Het Coopmanshuys op het Bedrijvenpark Twente). 

De vergadering heeft geen vrijblijvend karakter, jullie aanwezigheid is nodig (en verplicht) ! Een uitnodiging heb je inmiddels via mail ontvangen.

De agenda komt hier.

 


 

De Algemene Ledenvergadering 2017-2018 was op donderdag 5 juli 2018:


De goedgekeurde notulen van de ALV 2016-2017 zijn beschikbaar. Een toelichting werd op de ALV op 5 juli 2018 gegeven.

Notulen e.d. van eerdere Algemene Leden Vergaderingen zijn op te vragen via het Secretariaat.

 

Hieronder de Prezi met een samenvatting/terugblik van het seizoen 2017-2018: