U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Contributie

De contributie wordt elk jaar opnieuw vastgesteld tijdens de ledenvergadering. De contributie wordt geïnd middels een automatische incasso (zie hieronder ook het incasso-schema).

Contributie per 6 juli 2018 (ongewijzigd t.o.v. het vorige seizoen):

 • Senioren             € 264
 • Recreanten          € 219
 • Jeugd A               € 189 (*)
 • Jeugd B/C            € 169 (*)
 • Mini’s                  € 139 (*)
 • Verenigingslid      €   30 (**)

  (*) Tijdens de ALV van 17 juni 2010 is besloten dat Jeugdleden en Mini's een kledingvergoeding betalen van EUR 10 per seizoen.

  (**) Verenigingslid of Vriend van WVC Volley worden? Lees verder op Vriend WVC Volley.

Daarnaast is tijdens de ALV van 6 juli 2017 besloten dat er voor een 2e training een extra vergoeding wordt geïnd:

 • Senioren € 20 per seizoen;
 • Jeugd € 10 per seizoen.

Hou ook rekening met deelname aan de onze jaarlijkse Verkoopactie en de verkoop van loten voor de Grote Clubactie. Eventuele financiële consequenties worden besproken en besloten tijdens de ALV.

 

Voor nieuwe leden geldt onderstaand overzicht met betrekking tot het betalen van de contributie:

Wanneer gestart wordt in de onderstaande maanden dient contributie betaald te worden vanaf:

Start in september/oktober:         contributie vanaf 1e kwartaal

Start in november/december:       contributie vanaf 2e kwartaal

Start in januari/februari:              contributie vanaf 3e kwartaal

Start in maart/april:                    contributie vanaf 4e kwartaal


Omdat kosten betaald moeten worden aan Nevobo is het bedrag van het eerste kwartaal hoger. Het bedrag van het 1e kwartaal wordt daarom altijd geïnd. Bij start in het 2e, 3e of 4e kwartaal, vervalt dan het desbetreffende kwartaalbedrag.

 

Hieronder het incasso - schema: 

 

 

begin

begin

begin

begin

 

 

okt.

nov.

januari

maart

 

jaar

ronde 1

ronde 2

ronde 3

ronde 4

Recreanten

€ 219,00

€ 66,00

€ 51,00

€ 51,00

€ 51,00

Senioren

€ 264,00

€ 81,00

€ 61,00

€ 61,00

€ 61,00

Jeugd A

€ 189,00

€ 66,00

€ 41,00

€ 41,00

€ 41,00

Jeugd B

€ 169,00

€ 61,00

€ 36,00

€ 36,00

€ 36,00

Jeugd C

€ 169,00

€ 61,00

€ 36,00

€ 36,00

€ 36,00

Mini's

€ 139,00

€ 38,50

€ 33,50

€ 33,50

€ 33,50

Leden die geen machtiging hebben afgegeven moeten vóór 1 november van het lopende seizoen, de verschuldigde jaarcontributie overmaken naar bankrekening nr. NL67 RABO 0368 8034 22 t.n.v. WVC Volley.

Sinds 1 juli 2009 kunnen nieuwe leden alleen lid worden als zij ook een automatische incasso afgeven.

Let op nieuwe leden:
Omdat kosten betaald moeten worden aan de Nevobo is het bedrag van het eerste kwartaal hoger. Het bedrag van het 1e kwartaal wordt daarom altijd geïnd. Bij start in het 2e, 3e of 4e kwartaal, vervalt dan het desbetreffende kwartaalbedrag. 
Lees verder naar beneden ook de overige afspraken ! 


Contributie bij zwangerschap, langdurige ziekte, langdurige blessure, langdurige buitenlandse stage of bijzonder verlof

 • In geval van het missen van een half seizoen: EUR 50 korting
 • In het geval van het missen van meer dan een half seizoen: EUR 100 korting
 • Ingang van deze (nieuwe) regeling: seizoen 2018-2019.

Deze aangepaste kortingsregeling is vastgesteld in de ALV op 6 juli 2018.

Deze kortingsregeling geldt voor het daaropvolgende seizoen waarin men lid is, niet voor het lopende seizoen. Om in aanmerking te komen voor de regeling dient men dat schriftelijk aan te vragen bij het bestuur.