U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Taken

 

Invullen wedstrijdformulieren -> Digitaal Wedstrijdformulier

Wij gebruiken sinds het seizoen 2015-2016 bij alle wedstrijden (junioren en senioren; niet bij CMV en recreanten) het Digitale Wedstrijd Formulier

In uitzonderlijke gevallen worden nog wedstrijdformulieren op papier gebruikt. Uitleg hoe je deze kunt invullen staat op bijgaande link (wedstrijdformulier). Het bestand kun je downloaden en printen. Erg handig.

 

Weet jij wat je moet doen als wedstrijdleiding? Die info heb je eerder al via mail ontvangen, maar hier staat ook nog: Taken Wedstrijdleiding (incl. Digitaal Wedstrijdformulier)


Scheidsrechters:

Via de aanvoerder heeft elk team het takenschema ontvangen. Hiernaast (wedstrijdindeling scheidsrechters) staat, naast de scheidsrechters ook welk team wedstrijdleiding heeft.

Voer je taken uit!! Zo kan iedereen lekker zijn of haar wedstrijden spelen.

Zorg dat je op tijd aanwezig bent. Als je een keer niet kunt fluiten moet je zelf voor vervanging zorgen. Denk er wel aan dat je dezelfde code hebt. In geen geval lager! De vereniging krijgt dan nl. een boete. Alle scheidsrechters hebben hierover een mailtje gehad.

 

Nieuwe spelregels in seizoen 2019-2020

In het kader van "Meer spelplezier" zijn er een aantal spelregelwijzigingen doorgevoerd.

De belangrijkste veranderingen voor het nieuwe seizoen zijn:

Topdivisie volgt spelregels Eredivisie
De spelregels Eredivisie worden integraal toegepast in de Topdivisie. Dat houdt o.a. in dat de Topdivisie ook gaat werken met e-score, dat een team uit 14 spelers mag bestaan en dat zij de “oude” regel met betrekking tot de spelerswissel weer gaan toepassen.

De internal pass in alle competities
De tweede bal (set-up) die bovenhands met de vingers gespeeld wordt én die aan de eigen kant van het net blijft, wordt soepel beoordeeld. Een gedragen of vastgehouden bal blijft fout. Deze regel werd afgelopen seizoen in de Eredivisie al op deze manier toegepast en zal nu in alle competities worden doorgevoerd.

Geen opstellingsfout bij serverende team in 1e divisie en lager
Het serverende team kan géén opstellingsfouten meer maken met betrekking tot links-rechts, wél met betrekking tot voor-achter. Het team blijft zélf altijd verantwoordelijk voor de juiste servicevolgorde. Notatie van de beginopstelling is een vereiste op álle niveaus, ongeacht of gebruik gemaakt wordt van DWF Resultaat invoeren of Live bijhouden.

Spelerswissel voor A-, B- en C-jeugd gelijk voor alle niveaus
De wisselregel die nu al geldt voor de A-, B- en C-jeugd, Hoofd- en Topklasse, wordt uitgebreid naar álle andere klassen daaronder. Voor alle senioren niveaus (1e divisie en lager) was deze regel al van toepassing.

Over de minder voorname wijzigingen berichten wij later via de mail. Op naar nog meer spelplezier in het volleybalveld!

 

De verenigingsexperts.

Een link naar alle wijzigingen dit seizoen staat hier.


Vereniging Scheidsrechters Coördinatoren (VSC):

Voor Regioscheidsrechters en Scheidsrechters thuiswedstrijden, VSC:

Wedstrijdsecretariaat: Inge Pots (0546 - 457694).

 

Taken teams

Om alle wedstrijden, zowel uit als thuis goed te laten verlopen, zijn er een aantal zaken die door de leden moeten worden gedaan.

Elk team moet een aanvoerder/ster hebben. Nu is het niet de bedoeling, dat die aanvoerder/ster dan ook maar alle bijkomende zaken regelt en verzorgt. Wij adviseren elk team nadrukkelijk om voor elke taak iemand aan te wijzen, o.a. voor het:

 • Beheren van de volleyballen.
 • Beheren van de waterflessen.
 • Invullen en tekenen van het wedstrijdformulier (evt Digitaal Wedstrijdformulier). Controleer of alles (goed) is ingevuld. Zoals: Puntentelling, setstanden, of de rugnummers op de volgorde zijn genoteerd door het team. Aanvangs- en eindtijden van de sets zijn genoteerd. Naam van teams zijn opgeschreven. Of de scheidsrechters een paraaf heeft gezet bij (aantal) fouten.
 • Invullen van het beoordelingsformulier voor de scheidrechter. Dus tijdens een thuiswedstrijd direct in de wedstrijdmap leggen en bij een uitwedstrijd direct inleveren bij Inge Pots (wedstrijdsecretariaat). Dit geldt alleen voor teams die uitkomen in de eerste klasse of hoger.
 • Verzorgen van de wedstrijdleiding,
 • Het fluiten van de thuiswedstrijden.
 • Zorg ervoor dat, wanneer je met iemand ruilt om een wedstrijd te fluiten, dat dit wordt doorgegeven aan het wedstrijdsecretariaat.
 • Zorg ervoor dat indien bij een thuisronde, bij je eigen wedstrijd bijvoorbeeld geen teller aanwezig is, dat dit in de wedstrijdmap wordt genoteerd. Alleen dan kan er actie worden ondernomen.
 • Zorg ervoor dat tijdens de thuiswedstrijden, de wedstrijdballen weer in de tas komen.

De veldindeling in de Sporthal 'n Dikken:

VeldindelingVeldindeling

 

Competitie

Er wordt in alle klassen gespeeld volgens het Rally Point Systeem (R.P.S.). De puntenverdeling is als volgt:

5 punten bij winst met     4-0

4 punten bij winst met     3-1

3 punten bij winst met     3-2

2 punten bij verlies met    2-3

1 punt bij verlies met       1-3

0 punten bij verlies met    0-4

 

Er worden altijd tenminste 4 sets gespeeld, met een beslissende 5e set bij de stand 2-2. De eerste 4 sets speelt men tot 25 punten. De 5e set speelt men tot 15 punten. Wel dient er met 2 punten verschil te worden gewonnen. (26-24,  33-35, 47-45).

 

Invullen wedstrijdformulier

Helaas worden regelmatig wedstrijdformulieren foutief ingevuld. Veelal betreft dit rug/borstnummers, registratienummers en voorletter(s) van de spelers/speelsters. De rug/borstnummers moeten in opklimmende volgorde op het wedstrijdformulier ingevuld worden. Verder dienen de rug/borstnummers, die de spelers/speelsters op het speelshirt dragen te worden genoteerd en niet de nummers, die eventueel op de NeVoBo-spelerskaart genoteerd staan. Registratienummers moeten wel van de NeVoBo-spelerskaarten overgenomen worden. Voor de invulling van het wedstrijdformulier zijn de aanvoerders/sters en coaches verantwoordelijk, ook bij uitwedstrijden.

 

Afbreken van een wedstrijd

Indien een wedstrijd wordt afgebroken, dient men op het wedstrijdformulier te noteren: uitslag (en) en setstand(en).

Afbreken in een set, dan ook de stand van die set, voor zover deze is gespeeld welk team op dat moment de opslag had. De teams dienen direct een afspraak te maken wanneer de wedstrijd wordt uitgespeeld. Deze nieuwe gegevens dienen direct schriftelijk te worden doorgegeven aan de competitieleider.

 

Wedstrijdprogramma

Via http://www.volleybal.nl/competitie/vereniging/4114  (maar ook op de WVC Volley - site onder Competitie) kun je alles vinden betreffende het wedstrijdprogramma, uitslagen en standen.

Op de site van Nevobo tref alle nieuwtjes aan, zoals bekerprogramma, programmawijzigingen etc. Alle programmawijzigingen worden dagelijks verwerkt in het wedstrijdprogramma. Let hierbij vooral op de datum dat de site is bijgewerkt. Alles is onder voorbehoud van tikfouten!!!!

Je kunt geen enkel recht ontlenen aan het programma welke op de site is gepubliceerd. Na de winkelavond (wordt georganiseerd door de regio) ontvangt het Secretariaat van de vereniging via e-mail het complete competitieprogramma en alle andere noodzakelijke stukken voor het complete competitieprogramma en alle andere noodzakelijke stukken voor de competitie.

Hierna zullen eventuele wijzigingen in het programma, gepubliceerd worden d.m.v. de officiële programmawijzigingen. Alleen de uitgedeelde wedstrijden en eventuele wijzigingen die door het (wedstrijd)secretariaat worden uitgedeeld, zijn bindend. De wedstrijden moeten op of voor de vastgestelde datum gespeeld worden.

 

Verzetten van wedstrijden

De aanvoerder/ster moet hiervoor eerst het wedstrijd-secretariaat benaderen, die beoordeelt of het terecht is of niet. Het wedstrijdsecretariaat moet toestemming vragen aan de competitieleider. Een verzoek om een wedstrijd voor de vastgestelde datum te mogen spelen zal in het algemeen slechts ingewilligd worden wanneer de belanghebbende vereniging met de tegenstander over de nieuwe datum een akkoord heeft bereikt.

Een dergelijk verzoek moet, voorzien van de redenen, waarom de verplaatsing wordt aangevraagd, en indien de tegenpartij met de verplaatsing instemt, worden vergezeld van de schriftelijke akkoordverklaring van de tegenpartij. Het verzoek tot verplaatsen van een wedstrijd dient min. 3 weken voor de nieuwe datum ingediend te worden bij de competitieleider van het gewest, met een afschrift aan de scheidsrechter-coördinator.

Er zullen administratiekosten in rekening worden gebracht. Het verzetten van wedstrijden mag alleen indien, dit echt noodzaak is.

 

Spelerskaart

Alle spelers/speelsters moeten in het bezit zijn van een geldige spelerskaart.

Dit geldt ook voor coaches van teams uitkomende in de promotie, 1e en 2e klasse van de seniorencompetitie en de hoogste A-jeugd klasse. De spelerskaart dient voorzien te zijn van een goedgelijkende (digitale) pasfoto.

Bij het ontbreken van de spelerskaart mag men wel spelen/ coachen als men zich op een andere manier kan legitimeren. Hierop volgt wel een administratieve boete.

 

Wedstrijden uitspelen met 5 spelers

Indien een team, uitkomende in de laagste seniorenklasse (dus 4e klasse) of bij de jeugd (met uitzondering van de kampioensklasse), ten gevolge van een blessure nog maar vijf spelers beschikt, is dat team gerechtigd de wedstrijd uit te spelen. In de opstelling heeft dat team dan drie voorspelers en twee achterspelers en wel links- en rechtsachterspeler. Zie artikel 3.2.2.11.3 van het wedstrijdreglement.

 

Gelijk eindigen

Indien twee of meer teams gelijk eindigen in de competitie zal de beslissing omtrent een plaats die nog van belang kan zijn voor promotie, opvulling of degradatie worden verkregen door het spelen van een of meer beslissingswedstrijden.

 

Scheidsrechters

Voor de wedstrijden in de 3e divisie, promotie- en 1e klasse dames en heren, wordt door de werkgroep arbitrage een scheidsrechter aangewezen, hetzij op naam, hetzij door middel van de vereniging. Voor de wedstrijden in de overige klassen wordt de ontvangende vereniging met de arbitrage belast. De scheidsrechters worden verzocht de spelerskaarten op de volgende punten te controleren, het vermelde registratienummer achter de betreffende naam op het wedstrijdformulier of de spelerskaart is voorzien van een goedgelijkende (digitale) pasfoto.

De scheidsrechters vermelden naast hun handtekening tevens duidelijk leesbaar hun naam, licentie nummer, code en vereniging in blokletters.

 

Indeling jeugd

Er wordt gestart met een hoofdklasse, welke maximaal uit 12 teams bestaan. In de 2e helft van de competitie promoveren de nummers 1 t/m 6 naar de kampioensklasse en de nummers 7 t/m 10 blijven in de hoofdklasse, aangevuld met twee teams uit de 1e klasse. De nummers 11 en 12 gaan naar de 1e klasse. Indien de poule uit zes teams bestaat, zal de hoofdklasse in de 2e helft de kampioensklasse worden. In de poules van 6 wordt een dubbele competitie gespeeld. De uitslagen van de onderling gespeelde wedstrijden van de teams in de 1e helft, die promoveren naar de kampioensklasse, zullen worden meegeteld in de 2e helft. Dit geldt ook voor de poules, die in de 2e helft ongewijzigd blijven.

Eindstanden 1e helft jeugdcompetitie. Eindigen aan het einde van de 1e helft teams gelijk op plaatsen, die in aanmerking komen voor promotie/degradatie, dan geldt de uitslag van de onderling gespeelde wedstrijd.

Er wordt dus geen beslissingswedstrijd gespeeld.

 

Leeftijden:

A-jeugd        16 – 18 jarigen

B-jeugd        14 – 16 jarigen

C-jeugd        12 – 14 jarigen

D-jeugd        10 – 12 jarigen

Aan het jeugdbekertoernooi kan van elke vereniging waarvan teams uitkomen in de reguliere jeugdcompetitie slechts een meisjes- en een jongensteam deelnemen. Bij wedstrijden voor het jeugdbekertoernooi gelden de nethoogtes van de A-jeugd. Speelgerechtigd voor het jeugdbekertoernooi zijn deelnemers die op 30 september van het bondsjaar nog geen 18 jaar oud zijn en:

Die op de teamopgave voor de competitie voor een jeugdteam zijn opgegeven of die op een teamopgave zijn opgegeven in het laagste seniorenteam van hun vereniging, dat niet hoger speelt dan de 2e klasse, omdat de desbetreffende vereniging geen jeugdteam heeft, waarin zij gerechtigd zijn te spelen en per kalendermaand niet meer dan 2 maal zijn uitgekomen in een seniorenteam dat speelt in de 1e klasse of hoger met een maximum van:

4x in de periode die eindigt op 31 december van het desbetreffende bondsjaar.

4x in de periode die aanvangt op 1 januari van het desbetreffende bondsjaar.

 

Spelregels C-jeugd

In een opslagbeurt mogen niet meer dan drie punten worden gescoord, daarna gaat de opslag over naar de volgende speler van hetzelfde team. De spelers moeten de opslag uitvoeren tussen de zeven en negen meterlijn in. Aanlopen mag wel buiten deze zone. Een sprongopslag is niet toegestaan.

Bovenstaand is afwijkend voor Topklasse en Hoofdklasse. Zie hieronder voor de afwijkingen binnen de Regio Oost bij de C-jeugd:

 

Topklasse en hoofdklasse: 
- nethoogte:  2.15   
- veldgrootte - lengte 18 meter, breedte 9 meter


Er wordt gespeeld zoals er ook bij de senioren en de A en B jeugd wordt gespeeld.

(Er hoeft dus niet na drie gescoorde punten in een opslagbeurt te worden doorgedraaid!! en er zijn geen beperkende maatregelen betreffende de opslag)

 

Overige klasssen: 
- nethoogte: 2.05 
- veldgrootte - lengte 14 meter , breedte 9 meter


Hier geldt dus wel de regel:

In een opslagbeurt mogen niet meer dan drie punten worden gescoord, daarna gaat de opslag over naar de volgende speler van hetzelfde team. De spelers moeten de opslag uitvoeren tussen de zeven en negen meter-lijn in. Aanlopen mag wel buiten deze zone. sprongservice is toegestaan.

 

Voor alle duidelijkheid hieronder nog even alle nethoogten voor de A, B en C jeugd:

A - jeugd - (alle klassen) -  jongens 2.43 m; meisjes 2.24 m;

B - jeugd:

topklasse        - jongens 2.30 m; meisjes 2.24 m;

- overige klassen - jongens 2.24 m; meisjes 2.15 m;

C-jeugd: 

top/hfdklasse   - jongens/meisjes 2.15 m; 

- overige klasse     - jongens/meisjes 2.05 m;  


Bindende richtlijnen invallerbepaling

Een speler/speelster mag twee maal in een kalendermaand in een hoger team uitkomen. Als hij/zij daarna in die kalendermaand weer voor een hoger team uitkomt, gaat hij/zij automatisch tot dat team behoren. In een seizoen mag een speler/ster totaal tien keer in een hoger team uitkomen. Komt hij/zij voor de elfde keer in een hoger team uit, dan gaat hij/zij automatisch tot dat team behoren en mag hij/zij voor de rest van het seizoen niet meer in een lager team uitkomen. Jeugdspelers/speelsters mogen onbeperkt invallen in teams, hoger dan waar ze zelf zijn ingedeeld. (recreanten in de senioren competitie)

In het laagst ingeschreven team van een vereniging, mits spelend in de 2e klas of lager van de reguliere seniorencompetitie, mag een speler meedoen, die in het bezit is van Nevobo – identiteitskaart voor recreanten. Zie artikel 3.2.2.11 met inachtneming van de volgende bepalingen:

 • men moet uniform gekleed zijn
 • men moet in het bezit zijn van een recreant-spelerspas, voorzien van een pasfoto
 • men mag maximaal een maal per competitiehelft meespelen
 • er moet een extra vermelding op het wedstrijdformulier worden gezet.

Wie mag bij WVC Volley van welk team een speler/speelster lenen?

Heren 1    alle lagere herenteams en jongens

Heren 2    herenrecreanten en jongens

Dames 1   alle lagere damesteams en meisjes

Dames 2   dames 3, dames 4, dames 5 en meisjes

Dames 3   dames 4, dames 5 en meisjes

Dames 4   dames 5 en meisjes

Dames 5   dames recreanten en meisjes

Meisjes A  meisjes C en mini’s (met geldige spelerspas)

Meisjes C  mini’s (met geldige spelerspas)

 

Verenigings- en regioscheidsrechters (zie hiervoor het overzicht)

Elk team dat in de reguliere competitie speelt, in de 1e klasse of hoger, krijgt aan het begin van het seizoen 25 beoordelingsformulieren scheidsrechter. Elk team is verplicht bij zowel de thuis- als uitwedstrijd dit in te vullen. Het ingevulde formulier wordt elektronisch verwerkt en komt zo bij het regiokantoor. Dus na de thuiswedstrijd het ingevulde formulier direct in de wedstrijdmap doen en bij uitwedstrijden dient het formulier direct na de wedstrijd ingeleverd te worden bij:

Inge Pots, Wittebeltsweg 2 te Wierden.

De regio schrijft aan de teams, dus de vereniging die voldoende beoordelingen hebben ingeleverd boetes uit, dus voorkom dit en houd je aan de regels.

 

Richtlijnen voor de wedstrijdleiding

Voor de wedstrijden:

 • Uiterlijk 30 minuten voor aanvang van de wedstrijden aanwezig zijn.
 • Zorg ervoor dat de velden speelklaar zijn.

 

Nethoogte:

Heren                     2,43   

Dames                    2,24

Jongens A               2,43

Meisjes A                2,24

Jongens B en mixed 2,24   

Meisjes B                2,15

Jongens C en mixed 2,05   

Meisjes C                2,05

Speelveld C-jeugd: lengte 24 meter en breedte 9 meter

 • Wedstrijdmap en –ballen zijn aanwezig in het hok van de wedstrijdleiding. Zo niet, s.v.p. de beheerder vragen en anders bellen met Inge Pots, tel. 0546 - 457694.
 • Wedstrijdformulieren dienen door de coach/aanvoerder(ster) tijdig ingevuld te zijn. (eventueel omroepen, indien dit nog niet is gebeurd)
 • Scheidsrechters dienen zich te melden bij de wedstrijdleiding. Vraag ze op tijd te  beginnen met de wedstrijd en na de wedstrijd de wedstrijdbal en het wedstrijdformulier weer terug te brengen naar de wedstrijdleiding. Er zitten wedstrijdfluitjes in de etui, maar zorg ervoor dat ze terug worden gebracht. Aan de scheidsrechters van Dames 1 en Heren 1 een consumptiebon geven. Deze bonnen zitten met een paperclip aan het wedstrijdformulier.

 

Na de wedstrijden:

 • Controleer of alle wedstrijdformulieren, wedstrijdballen, vlaggen en scheidsrechtersfluitjes terug zijn.
 • Wanneer de wedstrijdformulieren worden teruggebracht, controleren of alles (goed) is ingevuld. Zoals: Puntentelling, setstanden, afstrepen van de behaalde punten etc. Rugnummers op volgorde zijn genoteerd door het team. Aanvangs- en eindtijden van de sets zijn genoteerd. Naam van teams zijn opgeschreven. Naam scheidsrechter en zijn/haar licentienummer is genoteerd. Of scheidsrechter een paraaf heeft gezet bij (aantal) fouten.
 • Controleer of de beoordelingsformulieren van de scheidsrechters terug zijn.
 • Na de wedstrijden de velden opruimen.
 • De wedstrijdmap en –ballen worden opgehaald door het wedstrijdsecretariaat.
 • De uitslagen van Dames 1, Heren 1 worden doorgebeld of doorgemaild door het wedstrijdsecretariaat.

 

Wedstrijdleiding, fluiten en tellen van wedstrijden:

In het Algemene ledenvergadering van 12 juni 2002 is de onderstaande tekst en boeteregeling door de leden goedgekeurd. Deze regels zijn opgesteld om de thuisrondes zo goed mogelijk te laten verlopen. De boetelijst is uiteraard niet opgesteld om “vervelend” te doen, maar om een ieder ervan te overtuigen dat het belangrijk is dat iedereen meewerkt aan het ordelijk laten verlopen van de wedstrijden.

 • Aanwijzen van de wedstrijdleiding door het wedstrijdsecretariaat (per team)
 • Aanwijzen van tellers door het wedstrijdsecretariaat (per team)
 • Aanwijzen van tellers bij de 3e divisie en hoger door het wedstrijdsecretariaat (op naam)
 • Aanwijzen van lijnrechters bij de 3e divisie en hoger door het wedstrijdsecretariaat (per team)
 • Aanwijzen van scheidsrechters bij de thuiswedstrijden door de VSC (op naam).

 

De schema’s per team worden aan de aanvoerder/ster uitgedeeld, die verantwoordelijk is voor de verspreiding. De schema’s op naam worden aan de betrokken persoon uitgedeeld en zij zijn uiteraard verantwoordelijk.

De schema’s worden gepubliceerd op de site van WVC Volley en zijn altijd aanwezig in de wedstrijdmap.

Om het wedstrijdsecretariaat en de VSC zoveel mogelijk te ontlasten, dient men zelf voor vervanging te zorgen, voor het fluiten, tellen, lijnrechten etc., bij verhindering, uit het eigen team of een ander team. Wel blijft het aangewezen team/de aangewezen persoon verantwoordelijk voor de uitvoering van de opgedragen taak.

In de wedstrijdmap zitten formulieren waarop genoteerd kan worden, wie in gebreke is gebleven, zodat het wedstrijd-secretariaat/VSC maatregelen kan treffen.

 

De maatregelen die het bestuur zal nemen bij in gebreke blijven van een team of persoon zijn opgenomen in een boetelijst.

Als uiterste maatregel kan het bestuur, bij herhaaldelijk in gebreke blijven van een persoon, de spelerskaart voor 1 of meerdere wedstrijden invorderen.